Kandideerimisavaldus, motivatsioonikiri ja kaaskiri

 • Saada link

curriculum vitaeLisaks CV-le peaks tööle kandideerimisel kirjutama tööpakkujale ka kandideerimisavalduse. See võimaldab sul kasutada oma kirjutamisoskust ning anda tööandjale teada, millisele ametikohale kandideerid. Samuti saab lühidalt põhjendada sobivust pakutud ametikohale ning lisada ka midagi täiendavat.

Kandideerimisavaldus on kohustuslik element kandideerimisel ning see lisatakse CV-le. Oleneb tööandja soovist, kas on palutud saata ka motivatsioonikiri või kaaskiri, kuid avaldus on midagi sellist, mille peaks lisama igal juhul.

Oluline on kandideerimisavalduse puhul pidada silmas:

 • Avaldus peab olema korrektselt vormistatud.
 • Avaldus peab sisaldama nime ja kontaktandmeid ning ka firma andmeid, kuhu kandideerite, kuupäeva ja allkirja.
 • Sooviavalduses saab välja tuua aspektid, mida soovite eriti rõhutada.
 • Avaldus peaks sisaldama lühikest seletust, miks olete otsustanud kandideerida ja mis põhjusel oleksite parim kandidaat pakutud ametikohale.

Motivatsioonikiri on hea võimalus tööandjas enda vastu huvi äratamiseks. Tööandjale on see sissejuhatuseks tööle soovijaga tutvumiseks. Motivatsioonikiri lisatakse CV-le ja see annab lisavõimaluse oma tööalaseid soove, tugevaid külgi ja seniseid tööalaseid saavutusi ära märkida. Oma motivatsioonikirjas kirjeldatud oskuste, teadmiste, kogemuste ja motivatsiooniga püüa ennast reklaamida ja atraktiivseks muuta. Motivatsioonikirja eesmärgiks on vastata potentsiaalse tööandja küsimusele, miks ta peaks just sinu pakutud töökohale välja valima.

Motivatsioonikiri adresseeritakse konkreetsele ettevõttele ja tavaliselt on selle pikkuseks üks lehekülg. Teemad, mida tuleks motivatsioonikirjas kirjeldada:

 • Too ära kirjutamise põhjus ja töökoha nimetus, millele kandideerid.
 • Rõhuta enda juures neid omadusi, mis oleksid sellel töökohal töötamiseks vajalikud ja tuleksid kasuks. Kirjelda oma oskusi, kogemusi ja haridust lähtuvalt töökohale kehtestatud nõuetest. Selleks loe veelkord töökuulutust ja tutvu ettevõttega näiteks interneti teel. Põhjenda oma sobivust.
 • Põhjenda oma motiveeritust töötamiseks just sellel töökohal. Näita tööandjale oma väärtust ja vajalikkust. Kirjuta sellest, miks antud ametikoht sulle huvi pakub ja mida sellel töötamine sulle annab.
 • Tee kokkuvõte ja viide CV lisamise kohta. Kirjuta ka valmisolekust ja soovi osaleda töövestlusel ja vajadusel täiendavatele küsimustele vastamisest.

Kaaskiri on põhimõtteliselt sarnane motivatsioonikirjale. Kui ollakse pakutud töökohast väga huvitatud, siis võib ka ilma küsimata kindlasti CV-le lisada ka kaaskirja. Sarnaselt motivatsioonikirjale annab kaaskiri võimaluse juhtida tähelepanu sinu tugevatele külgedele ja infole, mida CVs kirjas ei ole. Kaaskirja puhul ei ole mudelnäidet, milline see kiri välja peaks nägema.

 • Kuigi ei ole olemas kindlaid reegleid kaaskirja puhul, siis tasub kinni pidada järgmisest:
 • Kiri tuleb adresseerida nimeliselt.
 • Väljenda huvi töökoha vastu.
 • Too välja oma tugevad küljed ning need jooned, miks sobiksid antud töökohale.
 • Lisa kaaskirjale oma isiklikud kontaktandmed.
 • Allkirjasta kiri.

Vabale töökohale kandideerimisel esitatakse tööandjale CV. CV saatmisel tuleb esimesena kindlasti lisada kandideerimisavaldus, millega näitad potentsiaalsele tööandjale, kes sa oled ning millisele ametikohale sa kandideerida soovid. Kandideerimisel tuleb kasuks see, kui saata ka kaaskiri. Siinkohal on oluline, kas tööandja ise on märkinud, kas soovitakse kaaskirja või motivatsioonikirja saatmist. Mõnel juhul soovib tööandja motivatsioonikirja. Kuna aga motivatsioonikiri on kiri, kuhu saab kõige rohkem olulist infot sisse mahutada, siis tuleks valmis kirjutada oma motivatsioonikiri täpselt sellele ametikohale, millel soovitakse töötama hakata.

 • Kandideerimisavalduse näidis on SIIN.
 • Motivatsioonikirja näidis on SIIN.
 • Kaaskirja näidis on SIIN.

 

Maiu Laas

Kommentaarid

Hannes Olli 13.03.13
Pr Maiu Laas, lugesin teie soovitusi tööle pürgijatele. Midagi nii ebapädevat ja rumalat ei ole ammu lugenud. Te ei adu üldse erinevate dokumentide funktsioonide vahet. Teie soovituse järgi oleks iga tegelikult väga erineva funktsiooniga dokument kokteil kõigist kolmest või neljast kokku. Olge kena ja hoidke oma nõuanded palun endale, sest mõni võtab siin kirjutatud tõepähe ja teete inimestele väga palju kahju.

Lisa kommentaar